Sòl no urbanitzable

arquitectos valencia

Regularització d’habitatges en sòl no urbanitzable a la Comunitat Valenciana.

El passat 8 de Febrer de 2019 va entrar en vigor la llei 1/2019 de 5 de Febrer en la qual es recullen diferents modificacions a la LOTUP (Llei d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana). Entre altres mesures que s’han adoptat en aquesta modificació està la possibilitat de regularitzar aquells habitatges que es van construir en el seu moment en sòl no urbanitzable sense la corresponent llicència. L’existència d’aquests habitatges dispersos en el territori i la majoria de les vegades sense els serveis bàsics són un problema generalitzat amb un impacte negatiu sobre l’entorn. Aquests impactes solen consistir en abocaments residuals al medi ambient, deterioració del paisatge i invasió d’hàbitats naturals. No obstant això l’ocupació indiscriminada del territori també ha exercit un impacte negatiu sobre les infraestructures: dispersió urbana, major dependència de l’automòbil, saturació de vies interurbanes, dèficit de sòl dotacional, etc…. És per tot això que la nova llei obri la via a la regularització d’aquests habitatges, això sí, exigint als propietaris d’estos que adopten mesures correctores que minimitzen l’impacte sobre el territori. Com saber si puc acollir-me a la legalització d’habitatges en sòl no urbanitzable de la Comunitat Valenciana? Els requisits bàsics són els[…]

Read More »