nocturna_proyectos_calidad

Casa Diago

 

Fachada_Vivienda unifamiliar_arquitectos valencia_ Burriana_ Proyectos

Fachada_arquitectura moderna_arquitectos valencia_volumen_entrada_proyectos

Salón_ventanal_Moderno_Arquitectos

 

Salón_luz_ventanal_terraza_interior

 

Valencia_Burriana_Proyectos

Escalera con mucha luz_Brise-soleil_arquitectos valencia_Burriana_Lamas_Proyectos

Dormitorio moderno_ventanal_cristal_luz_Balcón_Arquitectos valencia_proyectos

Dormitorio moderno_ventanal_cristal_luz_Balcón_Arquitectos valencia_proyectos

Arquitectura moderna_volumen_arquitectos valencia_vivienda unifamiliar_proyectos

Arquitectura moderna_vivienda unifamiliar_fachada de puedra_luz nocturna_valla metálica_arquitectos valencia_burriana_proyectos

Valencia_Burriana_proyectos

nocturna_proyectos_calidad

Obertura i fluïdesa espacial regeixen aquest habitatge unifamiliar situat en una àrea residencial en desenvolupament prop de la mar. El programa es divideix en dues plantes i un soterrani per a arreplegar les necessitats dels seus ocupants. La zona de dia incorpora d’una manera fluïda els espais exteriors de la casa i articula de manera flexible les seues estances. Les circulacions de l’habitatge s’obrin a l’exterior permetent que les visuals i la llum natural penetren fins a l’últim racó de la casa.

Exteriorment l’habitatge s’alça sobre un podi que permet la construcció del soterrani. El seu volum és concís, només dislocat per un eix longitudinal que organitza circulacions i estances al seu voltant de manera asimètrica. La seua materialitat pètria reforça el volum i construeix la totalitat de l’envolupant, abraçant i apropiant-se dels espais exteriors sota una mateixa entitat quasi monolítica.