Edifici Sindicat

L’edifici remodela i amplia un edifici propietat de l’ajuntament, el qual va ser seu del sindicat agrícola de Benigembla. La façana, protegida pel pla general, es rehabilita i s’integra dins del projecte sent esta la que regularà les traces de l’ampliació.

L’ampliació s’efectua ocupant un solar annex i guanyant una planta més a l’antic edifici per requisits del programa, en el que només es demanaven 3 sales multifuncionals de la major dimensió possible.

Per a no desvirtuar la composició de la façana històrica, la nova coberta s’alça i es recula per a garantir la independència i preponderància de l’antic edifici. Els materials son pedra, metall i fusta, que integra l’edifici i la seua ampliació en la materialitat de l’entorn.

El conjunt es lliga per mitjà d’un nou accés i escala, que resol els problemes d’accessibilitat i establix una transició entre l’interior i l’exterior, adoptant en l’interior la materialitat de l’exterior. L’escala dota d’un caràcter públic a l’accés a través de la seua concepció i construcció, i es presenta com un element visual i materialment potent, reforçant el caràcter públic de l’edifici, i invitant a recórrer-lo.

L’escala identifica per mitjà de dos materials els recorreguts. Per al descendent, s’usa una materialitat pètria que intensifica el significat d’endinsar-se en la terra. Per a l’ascendent, els materials i la construcció pretenen formar un conjunt de major lleugeresa, quasi desafiant a la gravetat, que ens portarà a la planta alta, on trobem l’escultura alada en contacte amb el cel que presidix la façana preexistent.