PAC Calp

Dins l’actuació duta a terme per l’ajuntament de Calp per a la regeneració comercial del centre històric se’ns va encomanar la redacció del projecte de reurbanització dels carrers Goleta, Navío, Oscar Esplà, Huelva i Delfín.

L’estratègia seguida per a la remodelació va consistir en una millora de la secció viària, tot reduïnt l’espai per als vehícles i augmentant l’amplada de les voreres. Es va dotar una secció variable mitjançant franges verdes que resolgueren l’inserció d’escocells per a arbres i el mobiliari urbà.

Al carrer Óscar Esplà es va projectar la remodelació d’una xicoteta plaça presidida per un gran Schinus Molle. Mitjançant un triangle ajardinat es resolgueren els temes d’accessibilitat al medi urbà al mateix temps que se li dotava d’una certa representativitat a l’actuació, tot conservant com a element principal l’Scinus Molle i reubicant convenientment la resta d’arbres.