Vivendes junt al Micalet

En esta actuació junt a la emblemàtica torre del Micalet, a València, es va sustituir pràcticament la totalitat de l’illa intervinguda tot mantinguent la volumetria i composició de les façanes dels edificis preexistents. L’interior va ser completament remodelat.

la façana que recau a la plaça de la Reina es va conservar en estructura i materialitat mentre que les façanes d’altres edificis annexes inclosos a la promoció es van reconstruir. El resultat és un edifici de major envergadura però que conserva la fragmentació compositiva de la envolvent, de manera respectuosa amb l’entorn.